Netiketa
souhrn všeobecných pravidel slušného chování uživatelů na internetu

Netiketa (anglicky netiquette) je souhrn všeobecných pravidel slušného chování uživatelů na internetu. Slovo netiquette je spojením dvou anglických slov net (česky síť, používaná také jako zkratka pro internet) a slova etiquette (česky etiketa), česká varianta je pak netiketa.

Definici netikety vytvořil S. Hambridge ze společnosti Intel, která byla přijata jako standard RFC 1855 Netiquette Guidelines.[1][2] Dokument vznikl pro potřebu moderování diskuzních skupin na Usenet, BBS a mailových konferencí.

Je třeba si uvědomit, že v internetovém světě bychom se měli chovat podobně jako ve světě reálném, tedy jako civilizovaní lidé. Za tím účelem existuje netiketa, pravidla slušného chování na internetu.
PravidlaEditovat

Nezapomínejte, že na druhém konci jsou lidé, nikoli počítač. To, co napíšete, byste možná dotyčnému nikdy do očí neřekli.
Dodržujte obvyklá pravidla slušnosti normálního života. Co je nevhodné v obvyklém životě, je samozřejmě nevhodné i na internetu.
Zjistěte si taktně kde a s kým mluvíte (sociální síť, chat, e-mail, diskuzní fórum).
Internet je přístupný lidem z celého světa a v každé zemi platí jiná morálka. Co je dovolené na americkém chatu, nemusí být dovolené na arabském a to platí o všech podobných skupinách.
Politika, náboženství a podobné problémy by proto měly být diskutovány s maximálním taktem a v mezích slušnosti.
Berte ohled na druhé. Ne každý má tak dobré internetové připojení jako vy.
Neposílejte zbytečně velké e-mailové zprávy a posíláte-li přílohy, komprimujte je.
Při posílání fotografií je zmenšujte nebo místo posílání e-mailem sdílejte.
Je vhodné psát s diakritikou. Vyvarujete se tak nedorozumění.
Nekomolte rodnou řeč. Toto je obzvlášť důležité, protože se jinak dopustíte faux-pas.
Pokud jste z nějakého důvodu nuceni psát bez diakritiky, snažte se používat správný pravopis.
Nebuďte grobián, nezveřejňujte nepravdivé nebo i pravdivé, ale choulostivé informace.
Pomáhejte v diskuzích. Pokud má někdo v diskuzi nějaký problém, odpovězte mu, pokud znáte odpověď. Někdo jiný zase pomůže vám.
Platí zásada: „Napřed poslouchej, pak piš.“
Nerozpoutávejte flame wars a pomáhejte je udržet pod kontrolou. Emotivní a ostrá výměna názorů se v nich odehrává mezi málo jedinci.[3]
Respektujte soukromí jiných.
Pokud vám omylem přišla zpráva, která vám nepatří, je vhodné ji smazat a taktně upozornit odesilatele na jeho chybu.
Nezneužívejte svou moc či své vědomosti.
Odpouštějte ostatním chyby. I vy je děláte. Nevysmívejte se jim a nenadávejte na ně.
Nešiřte hoaxy. Zahlcují internet. Pokud vám přijde hoax, zdvořile upozorněte jeho odesílatele, že takové jednání je nevhodné.
Nerozesílejte spam a reklamu.
Neporušujte autorská práva.[4][5]

Odkazy