Kombinace kláves systému Windows

F1: Nápověda
CTRL + ESC: Otevření nabídky Start
ALT + TAB: Přepnutí mezi otevřenými programy
ALT + F4: Ukončení programu
SHIFT + DELETE: Trvalé odstranění položky
Logo Windows + L: Uzamknutí počítače (bez použití kombinace kláves CTRL + ALT + DELETE)

Kombinace kláves programů systému Windows

CTRL + C: Kopírování
CTRL + X: Vyjmutí
CTRL + V: Vložení
CTRL + Z: Vrácení zpět
CTRL + B: Tučné písmo
CTRL + U: Podtržení
CTRL + I: Kurzíva

Kombinace kliknutí myši a modifikátoru klávesnice pro objekty prostředí

SHIFT + kliknutí pravým tlačítkem: Zobrazení místní nabídky obsahující alternativní příkazy
SHIFT + dvojí kliknutí: Spuštění alternativního výchozího příkazu (druhá položka nabídky)
ALT + dvojí kliknutí: Zobrazení vlastností
SHIFT + DELETE: Okamžité odstranění položky bez umístění do koše

Obecné příkazy pouze pro klávesnici

F1: Spuštění nápovědy systému Windows
F10: Aktivace možností panelu nabídek
SHIFT + F10 Otevření místní nabídky pro vybranou položku (totéž jako kliknutí na objekt pravým tlačítkem myši)
CTRL + ESC: Otevření nabídky Start (výběr položek pomocí kláves se šipkami)
CTRL + ESC nebo ESC: Výběr tlačítka Start (výběr hlavního panelu stisknutím klávesy TAB, zobrazení kontextové nabídky stisknutím kombinace kláves SHIFT + F10)
CTRL + SHIFT + ESC: Spuštění Správce úloh systému Windows
ALT + ŠIPKA DOLŮ: Otevření rozevíracího seznamu
ALT + TAB: Přepnutí do jiného spuštěného programu (zobrazení okna pro přepnutí podržením klávesy ALT a následným stisknutím klávesy TAB)
SHIFT: Nepoužití funkce Automatické spuštění (stisknutí a podržení klávesy SHIFT při vložení disku CD-ROM)
ALT + MEZERNÍK: Zobrazení nabídky Systém hlavního okna (pomocí nabídky Systém lze obnovit, přesunout, minimalizovat, maximalizovat nebo zavřít okno či změnit jeho velikost)
ALT + -(ALT + pomlčka): Zobrazení nabídky Systém podřízeného okna rozhraní MDI (Multiple Document Interface) (pomocí nabídky Systém lze obnovit, přesunout, minimalizovat, maximalizovat nebo zavřít okno či změnit jeho velikost)
CTRL + TAB: Přepnutí do dalšího podřízeného okna programu s rozhraním MDI (Multiple Document Interface)
ALT + podtržené písmeno v nabídce: Otevření nabídky
ALT + F4: Zavření aktuálního okna
CTRL + F4: Zavření aktuálního okna rozhraní MDI (více Document Interface)
ALT + F6: Přepnutí mezi více okny ve stejném programu (je-li například zobrazeno dialogové okno Najít programu Poznámkový blok, kombinace kláves ALT+F6 přepíná mezi dialogovým oknem Najít a hlavním oknem programu Poznámkový blok)

Objekty prostředí a zástupci obecných složek či Průzkumníka Windows
Pro vybraný objekt:

F2: Přejmenování objektu
F3: Vyhledání všech souborů
CTRL + X: Vyjmutí
CTRL + C: Kopírování
CTRL + V: Vložení
SHIFT + DELETE: Okamžité odstranění výběru, bez přesouvání položky do koše
ALT + ENTER: Otevření okna vlastností pro vybraný objekt

Kopírování souboru
Stiskněte a podržte klávesu CTRL a přetáhněte soubor do jiné složky.
Vytvoření zástupce
Stiskněte a podržte klávesu CTRL + SHIFT a přetáhněte soubor na plochu nebo do nějaké složky.
Ovládání obecných složek či zástupců

F4: Výběr pole Přejít do jiné složky a přesun po položkách v poli směrem dolů (je-li panel nástrojů aktivní v Průzkumníku Windows)
F5: Aktualizace aktuálního okna
F6: Přesun mezi podokny v Průzkumníku Windows
CTRL + G: Otevření nástroje Přejít do složky (jen v Průzkumníku ve Windows 95 )
CTRL + Z: Vrácení posledního příkazu zpět
CTRL + A: Výběr všech položek v aktuálním okně
BACKSPACE: Přepnutí do nadřazené složky
SHIFT + kliknutí + tlačítko Zavřít: Ve složce: zavření aktuální složky a všech nadřazených složek

Ovládání stromu Průzkumníka Windows

* na numerické klávesnici: Rozbalení všech položek pod aktuálním výběrem
+ na numerické klávesnici: Rozbalení aktuálního výběru
– na numerické klávesnici: Sbalení aktuálního výběru
ŠIPKA VPRAVO: Rozbalení aktuálního výběru, pokud není rozbalený, jinak přechod na první podřízenou položku
ŠIPKA VLEVO: Sbalení aktuálního výběru, pokud je rozbalený, jinak přechod k nadřazené položce

Ovládání vlastností

CTRL + TAB/CTRL + SHIFT + TAB: Procházení karet vlastností

Klávesové zkratky funkcí usnadnění

Pět stisknutí klávesy SHIFT: Přepínání funkce Jedním prstem
Stisknutí a podržení pravé klávesy SHIFT po dobu osmi sekund: Přepínání funkce Filtrování kláves
Stisknutí a podržení klávesy NUM LOCK po dobu pěti sekund: Přepínání funkce Ozvučení kláves
LEVÝ ALT + LEVÝ SHIFT + NUM LOCK: Přepínání funkce Myš klávesnicí
LEVÝ ALT + LEVÝ SHIFT + PRINT SCREEN: Přepínání vysokého kontrastu

Klávesy klávesnice Microsoft Natural Keyboard

Logo Windows: Nabídka Start
Logo Windows + R: Dialogové okno Spustit
Logo Windows + M: Minimalizace všech
SHIFT + logo Windows + M: Vrácení zpět minimalizace všech
Logo Windows + F1: Nápověda
Logo Windows + E: Průzkumník Windows
Logo Windows + F: Funkce Najít soubory nebo složky
Logo Windows + D: Minimalizace všech otevřených oken a zobrazení plochy
CTRL + logo Windows + F: Vyhledání počítače
CTRL + logo Windows + TAB: Přesunutí fokusu z nabídky Start na panel Rychlé spuštění na hlavním panelu systému (pro přesun fokusu na položky na panelu Rychlé spuštění a na hlavním panelu systému použijte klávesy ŠIPKA VPRAVO a ŠIPKA VLEVO)
Logo Windows + TAB: Cyklické procházení tlačítek na hlavním panelu
Logo Windows + BREAK: Dialogové okno Vlastnosti systému
Klávesa Aplikace: Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku

Klávesnice Microsoft Natural Keyboard s nainstalovaným softwarem IntelliType

Logo Windows + L: Odhlášení od systému Windows
Logo Windows + P: Spuštění správce tisku
Logo Windows + C: Otevření ovládacích panelů
Logo Windows + V: Spuštění schránky
Logo Windows + K: Otevření dialogového okna Vlastnosti klávesnice
Logo Windows + I: Otevření dialogového okna Vlastnosti myši
Logo Windows + A: Spuštění možností usnadnění (jsou-li nainstalovány)
Logo Windows + MEZERNÍK: Zobrazení seznamu klávesových zkratek Microsoft IntelliType
Logo Windows + S: Přepínání klávesy CAPS LOCK

Klávesové zkratky pro dialogová okna

TAB: Přesunutí na další ovládací prvek v dialogovém okně
SHIFT + TAB: Přesunutí na předchozí ovládací prvek v dialogovém okně
MEZERNÍK: Je-li aktuální ovládací prvek tlačítko, kliknutí na toto tlačítko; je-li aktuální ovládací prvek zaškrtávací políčko, přepnutí tohoto zaškrtávacího políčka; je-li aktuální ovládací prvek možnost, výběr této možnosti
ENTER: Ekvivalent kliknutí na vybrané tlačítko (tlačítko s obrysem)
ESC: Ekvivalent kliknutí na tlačítko Storno
ALT + podtržené písmeno v položce dialogového okna: Přesunutí na odpovídající položku