12. října 2011, 00.00 | Sada filtrů pro efektové úpravy, stylizaci a barvové korekce fotografií obsahuje celkem 55 filtrů pro Adobe Photoshop, Photoshop Lightroom a Apple Aperture. S pomocí Color Efex Pro 4 můžete vizuálně obohatit svá fotografická díla, barevně je vylepšit, vytvářet umělecké černobílé fotografie, nebo třeba upravovat a efektově retušovat portrétové či svatební snímky, to vše navíc s využitím technologie interaktivních kontrolních bodů U Point.

Sada filtrů v pluginu Nik Color Efex Pro patří mezi kreativní nástroje pro zpracování digitálních fotografií, které lze barevně a především efektově upravit s mnoha desítkami přednastavených filtrů a jejich libovolných kombinací. Color Efex Pro se přitom zaměřuje zejména na stylizaci barevných a černobílých snímků, jejichž vlastnosti můžete ladit s pomocí různých funkcí pro nastavení parametrů barev, štětců Adobe Photoshopu a také se známou technologií kontrolních bodů U Point.

Sada Nik Color Efex Pro 4 existuje ve verzích pro Adobe Photoshop a Photoshop Lightroom (bez retušovacích funkcí) pro Windows i Mac OS X a také pro Apple Aperture (pouze pro Mac OS X), kde rovněž nelze v pluginu využívat manuální retušovací nástroje a kreslit se štětci plochu efektové masky. K dispozici jsou dvě edice pluginu – Color Efex Pro 4 Complete s plným počtem 55 filtrů a cenou 200 EUR, za 100 EUR si pak můžete koupit edici Color Efex Pro 4 Select s redukovanou sadou 26 efektových filtrů.

Akcelerace efektů prostřednictvím procesoru počítače i grafické karty

V grafickém rozhraní pluginu najdeme rozšířené kategorie filtrů, ovládání lupy se zvětšeným náhledem malé plochy snímku, upravený byly také ovládací klávesové zkratky. Celý plugin umí využívat GPU grafické karty a vícejádrové procesory pro akceleraci náhledů a finálních výpočtů efektů – rychlost Color Efex Pro 4 je opravdu viditelně vyšší a i náhledy snímků s velmi vysokým rozlišením se generují prakticky okamžitě.


Nik Color Efex Pro 4 – grafické rozhraní pluginu s kategoriemi a seznamem jednotlivých filtrů, posuvníky pro manipulaci s parametry barev, průhledností a kontrolními body technologie U Point

Nik Color Efex Pro 4 – zobrazený Navigator a histogram upravované fotografie

Nabídka a vlastnosti efektů

Každý filtr v Color Efex Pro 4 je současně unikátním efektem, ovšem s možností si vlastnosti efektu dále upravit včetně ploch kolem kontrolních bodů U Point. Filtry jsou u Color Efex Pro 4 rozdělené do šesti skupin Landscape, Nature, Wedding, Portrait, Architecture a Travel, další dvě kategorie jsou vyhrazené oblíbeným efektům a souhrnnému seznamu všech filtrů v edicích pluginu – Complete s 55 filtry nebo výrazně levnější edici Select s 26 filtry.

Jak je z názvů kategorií jasné, jsou jednotlivé filtry určeny pro efektové zpracování krajinek a snímků z přírody, svatebním a portrétovým fotografiím, dále pro efektové úpravy snímků budov a architektonických celků a „obecným“ fotkám z cest či výletů.

Vlastnosti filtrů se mění v závislosti na zvoleném filtru/efektu – mimo průhlednosti a velikosti nezávisle definovaných ploch U Point můžete globálně měnit například úroveň prolnutí, natočení či posunutí segmentů daného efektu, barvy, úroveň světlých a tmavých odstínů, používané metody alternace barev, jas, hrubý i jemný kontrast, saturaci a teplotu barev a několik jiných parametrů.


Nik Color Efex Pro 4 – jeden z efektů s rozděleným náhledem snímku, lupou a dalšími funkcemi pro úpravy vlastností obrazu


Nik Color Efex Pro 4 – další z efektů a náhledy efektových filtrů

U Point a selektivní retuše

Technologie U Point umožňuje v rámci kontrolních bodů (umísťovaných přímo do náhledů upravovaných fotografií) definovat plochu efektu, která může být v případě Color Efex Pro 4 pouze kruhová. Kontrolní bod pak nabízí interaktivní ovládání velikosti plochy, která současně definuje masku úprav a její průhlednosti.

Kontrolní body lze slučovat do skupin například pro jejich snazší přesun v ploše snímku, duplikovat je, mazat a také libovolně vypínat a opět body aktivovat.

Manuálně ovládané selektivní retuše jsou v Color Efex Pro 4 k dispozici pouze u pluginu pro Adobe Photoshop, kde můžete prostřednictvím stejnojmenného nástrojového panelu „kreslit“ efekty přímo s pomocí štětců Adobe Photoshopu a vyplňovat plochy zvoleným efektem.


Nik Color Efex Pro 4 – paleta v Adobe Photoshopu pro selektivní aplikace efektů při kreslení štětcem a vyplňování ploch

Nové filtry a jejich kombinace

Nové či inovované funkce pluginu mají uživatelům umožnit lepší využívání jednotlivých filtrů, které je v Color Efex Pro 4 možné libovolně kombinovat. Každý filtr funguje jako samostatná vrstva s nastavitelnou průhledností, přičemž k dispozici jsou veškeré možnosti nastavení barev a daného filtru i selektivní plochy definované s pomocí kontrolních bodů. Pro všechny filtry máte mimo běžného seznamu nově na výběr i jejich vizuální náhledy, která aktivují daný filtr. Kombinace všech (na fotografii aplikovaných) filtrů lze přitom sdílet s jinými snímky/projekty a měnit jejich vlastnosti.

Novinkou v Color Efex Pro 4 jsou například filtry Detail Extractor, Dark Contrast, Vintage Film Efex a Natural Image Borders, které slouží ke zvýraznění detailů/struktury snímků, efekty s kontrastem, simulace filmů a přidávání efektových okrajů. Vylepšené jsou dále například filtry Tonal Contrast pro úpravy tónování fotografií a Brilliance/Warmth pro efekty na bázi změny teploty a živosti barev.

Součástí pluginu je nový History Browser na procházení provedených akcí a současně i na porovnávání vzhledu upravených snímků.


Nik Color Efex Pro 4 – předvolby pluginu

Závěr

Na Color Efex Pro 4 je skvělá především variabilita výsledných efektů, které si můžete navrhnout libovolným zkombinováním nabízených 55 filtrů (u edice Complete) i jejich vlastností, a to bez nutnosti míchat ručně vrstvy v Adobe Photoshopu. Technologie U Point v tom o případě slouží hlavně k selektivním úpravám vymezené plochy fotografie a interaktivnímu ovládání průhlednosti daného filtru. Cena pluginu už tak veselá není, naštěstí Nik Software nabízí i edici Select s menším počtem efektových filtrů a poloviční cenou.

15 denní zkušební verzi pluginu Color Efex Pro 4 si můžete stáhnout zdarma z webových stránek společnosti Nik Software.