ta se přepína ALT+shift nebo mrkneme do ovládacích panelů.